Usluge

Usluga je skup radnji pojedinaca ili grupe usmjerenje ka zadovoljenu nečijih potreba. Usluge su neopipljive , odnosno ne posjeduju materijalnu dimenziju rapoloživu prije samog process usluživanja, prolazne su i nepostojanje. Kada govorimo o ulozi koju usluge imaju u savremenoj ekonomiji, onda govorimo o tome da one osiguravaju vezu između različitih faza proizvodnje,povezuju ekonomske jedinice u društvu (ponuda i potražnja), grade “mrežu” u zemlji i inostranstvu i prevazilaze fizičke barijere, proizvode neopipljivu robu-infomacije.

Pozicija i uloga usluga jeste kao integralnog faktora ili faktora povezivanja u savremenoj ekonomoji, odnosno nosioca uspostavljanja i održavanja veza među tržišnim učesnicima Heterogenost usluga Iniska mogućnost standardizacije usluga usko su povezane saČinjenicom da se uslužni proces odvija u realanom vremenu i prostoru i da djeluje kao otvoreni sistem. U procesu usluživanja participiraju sa jedne strane ponuđači usluga sa svojim sposobnostima, i sa druge strane kupci usluga, Usluge se pružaju i pravnim i fizičkim licima.

Zbog nedostatka drugih faktora na osnovu kojih je moguće uporediti raspoložive uslužne alternative,korisnici usluga često cijenu koriste kao sinonim za kvalitet. Kao posljedica toga, često visoka cijena postaje sredstvo kojim se korisnicima šalje poruka da se radi o visokokvalitetnim proizvodima. Ovo može imati dvostruke negativne efekte u upravljanju uslugama. S jedne strane stavlja ponuđače u iskušenje da neopravdano povećavaju cijene, dok istovremeno, s druge strane podiže očekivanja sa kojima korisnici ulaze u proces usluživanja i postavlja velike izazove za uslužno osoblje, koje ta očekivanja treba da ispuni.

Outsourcing, kao vrsta poslovnog procesa, je zastupljen kod većine uspješnih multinacionalnih kompanija, koje su nastojale pravilnom poslovnom politikom odgovarati na sve veće zahtjeve tržišta i postići poslovni uspjeh u nemilosrdnom konkurentskom okruženju.

Najvažniji razlozi korištenja outsourcinga; smanjenje troškova, nedostatak kvalitetnih stučnih kadrova, povećanje konkurentnosti i ubrzanje realizacije projekta.

Neke od najvećih firmi kao što je Coca-cola najveći dio svojih sredstava (oko 70%) koristi na usluge reklamiranja, što je i sam pokazatelj prisutnosti usluga na globalnom tržištu.