Strategija i uprava

Strategija poslovanja
Strategija poslovanja se definiše kao određivanje temeljnih, dugoročnih ciljeva firmi, prilagođavanje smjera poslovnih aktivnosti, odnosno određivanje koncepcije I izbor resursa potrebnih za postizanje zacrtanih ciljeva. Prema modernom pristupu strategija se definiše kao “obrazac u obilju odluka ili akcija”

Uprava pravnog lica
Pod upravom pravnog lica podrazumijeva se utvrđivanje hijerarhije poslovanja pravnog lica, s ciljem efikasnije i efektivnije raspodjele poslova.