Marketing

 Istraživanje tržišta
Najbolji način da saznate ključne informacije za pokretanje novog pothvata jest napraviti dobru analizu tržišta. Poznavanje tržišta neophodan je preduvjet u izradi kvalitetnog marketinškog plana. Kvaliteta poslovnih odluka koje donosite, izravno zavisi od kvalitete informacija kojima raspolažete.

 Reklama i propaganda
Propagandu možemo definisati kao svjesnu, planski usmjerenu komunikacijsku aktivnost na mijenjaju i modeliranju mišljenja, stavova i ponašanja prema interesu i zamislima onog ko propaganda organizuje i realizuje shodno unaprijed određenomg cilju. Reklama je vrsta komunikacije kojom kreator reklame, odnosno proizvođač pokušava uvjeriti potencijalne kupce u koristnost i nužnost reklamiranog proizvoda. Kreator reklamne poruke se može poslužiti kombiniranjem emocije i informacije, pri kreiranju reklamne poruke

 E-marketing
E-marketing je tradicionalni marketing u kome se koristi informaciona tehnologija, ali uz određene izmjene. Internet i druge tehnologije ne mijenjaju fundamentalne principe u marketingu, nego utiču na tradicionalni marketing na tri načina. Prvo, oni povećavaju efikasnost kod ustaljenih marketinških funkcija. Drugo, tehnologijom e-marketinga transformišu se mnoge marketinške strategije. Treće, one su temeljno izmijenile ponašanje potrošača premještanjem moći s kompanija na korisnike.

Statični oglasi
Vanjsko oglašavanje predstavlja dobro smišljene poruke koje se nalaze na javnim prostorima koji predstavljaju nezaobilazna mjesta kojim se ljudi svakodnevnom kreću. Outdoor oglašavanje predstavlja najrasprostranjeniji i naefektivniji medij obzirom na mobilnost stanovništa, koja ima veliku tendenciju rasta.

 Promocija
Promocija je svaki oblik komunikacije čija je uloga informisanja, persuazije ili podsjećanja ljudi o
proizvodima, uslugama , imidžu, idejama ili društvenoj uključenosti. Tri su osnovna cilja-
prezentirati informaciju kupcima kao i svima drugima, povećati potražnju i diferencirati
proizvod.

 Brending
Brending je razlog zašto će neko koristiti Vaš proizvod ili uslugu. Brend stvara dodatnu vrijednost proizvodu, ono što predstavlja neki atribut.