Poljoprivredni Sektor

Voćarstvo
Voćarstvo je grana poljoprivrede koja se bavi uzgojem, zaštitom i prodajom voća. CIlj je dobiti kvalitetno voće uz što niže troškove.

Pčelarstvo
Pčelarstvo je vrsta poljoprivrednog zanimanja koja podrazumjeva gajenje i iskorištavanje medonosne pčele u košnicama za dobijanje koristi. Koristi od bavljenja pčelarstvom, pčelar dobija u slijedećim proizvodima: med, pčelinji vosak, matična mliječ, polen.

Ratarstvo
Ratarstvo je poljoprivredna grana biljne proizvodnje i znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem kulturnih biljaka i njihova uzgoja. Kulturne biljke koje su predmet ratarstva uzgajaju se na oranicama, livadama i pašnjacima. Značenje ratarstva sastoji se u tome što su proizvodi ratarstva osnova u prehrani ljudi i stoke i predstavljaju sirovinu za prehrambenu i laku industriju.

Stočarstvo
Stočarstvo jedna od primarnih djelatnost kojom se ljudi bave već tisućama godina, a podrazumijeva uzgoj sitne i krupne stoke u svrhu proizvodnje hrane i raznih sirovina, kao što su koža i vuna za daljnju preradbu. Stočarstvo se danas definira kao grana poljoprivrede, a po rasnom sastavu najvažniji su govedarstvo, svinjogojstvo i peradarstvo, ovčarstvo, kozarstvo.

Ribarstvo
Ribarstvo je grana gospodarstva koja se bavi ribolovom, uzgojem i preradom ribe, kako one morske tako i one slatkovodne.

Vinogradarstvo
Vinogradarstvo je nauka koja proučava vinovu lozu, njena biološka svojstva, zahtjeve prema uslovima sredine i mjere (načine) za regulisanje razvitka, porasta i plodonošenja loze u cilju dobijanja što većih prinosa kvalitetnog grožđa.